ما الان هستیم
021-91302968

شرایط اخذ نمایندگی

داشتنفضاو محیط مناسببا استانداردهایسازمانیلنا سنتر
داشتن تجربه کاری در امر فروش (رزومه کاری)
داشتن توانایی لازم مالی در خصوص راه اندازی اولیه فروشگاه (سه ماهه اول)
توانایی جذب و بکارگیری فروشنده متخصص
فراهم ساختن اینترنت پرسرعت
تشکیل پرونده و کد رهگیری مالیاتی
مشخص نمودن نقشه شهر مورد نظرو مکان نمایندگی (لوکیشن)
دارابودن حداقل 25 سال وحداکثر 55 سال سن و دارا بودن حداقل مدرک دیپلم
گردش مالی 6 ماهه اخیر حساب بانکی

021-91302968

واحد پشتیبانی امور نمایندگان

خرید پوشاک کودکان به صورت تکی ویژه آنلاین شاپ ها